Tuesday 23 May 2023

10 Best Business Intelligence Consultants in Dublin, Ireland

10 Best Business Intelligence Consultants in Dublin, Ireland

1.Accenture:

Accenture is a market-leading provider of professional services that supports the development of the digital core, operational optimisation, accelerated revenue growth, and enhancement of citizen services for the world's largest corporations, governments, and other organizations—producing real value quickly and at scale. We have 738,000 employees who serve customers in more than 120 countries. Our organisation is talent and innovation driven.


2. KPMG:

Based on extensive business experience, KPMG offers a range of multidisciplinary services that are consistent worldwide. Their industry-specific approach enables KPMG experts to get a deep understanding of clients' businesses as well as the knowledge, abilities, and resources needed to solve difficulties and opportunities unique to their respective industries.


3.PwC:

PwC Ireland, a reputable brand in the field, provides top-notch business intelligence and data analytics services that assist companies in gaining insights from their data and accelerating growth.


4. Grant Thornton:

Leading professional services company Grant Thornton provides complete business information and analytics solutions to assist organisations in enhancing performance and achieving their strategic goals.


5. Version 1:

Known for its expertise in business intelligence, Version 1 is a reputable IT consulting firm that offers data management, analytics, and reporting solutions to help companies make the most of their data.


6.Innovalogic:

A reputable consultancy with an emphasis on business intelligence and data warehousing, Innovalogic offers organisations wanting to optimise their data-driven decision-making processes professional advice.


7. AtoBI:

AtoBI is a focused business intelligence consulting company that offers specialised experience in data analytics to help organisations use their data to generate actionable insights and improve performance.


8. Decision Inc.: 

Decision Inc. provides thorough business intelligence consulting and implementation services, assisting organisations in turning their data into actionable insights and fostering corporate expansion.


9. Sonra:

With experience in data integration, visualisation, and advanced analytics to assist reasoned decision-making, Sonra is a top data engineering and analytics consultant with a focus on business intelligence.


10. Gartner:

A well-known global research and advisory company, Gartner offers insights, suggestions, and tools to assist businesses in making educated business and technological decisions. They provide events, research reports, and consulting services for a variety of industries, including marketing, finance, IT, and more. In fields like market analysis, strategic planning, technological trends, and vendor evaluations, Gartner is renowned for its expertise.
10 gComhairleoir Faisnéise Gnó is Fearr i mBaile Átha Cliath, Éire


1.Accenture:

Is soláthraí seirbhísí gairmiúla margaidh é Accenture a thacaíonn le forbairt an chroí dhigitigh, an optamaithe oibriúcháin, an fháis ioncaim luathaithe, agus feabhas a chur ar sheirbhísí saoránach do na corparáidí, rialtais agus eagraíochtaí eile is mó ar domhan - a tháirgeann fíorluach go tapa agus ar scála. Tá 738,000 fostaí againn a fhreastalaíonn ar chustaiméirí i níos mó ná 120 tír. Tá ár n-eagraíocht bunaithe ar thallann agus ar nuálaíocht.


2. KPMG:

Bunaithe ar thaithí fhairsing ghnó, cuireann KPMG réimse seirbhísí ildisciplíneacha ar fáil atá comhsheasmhach ar fud an domhain. Cuireann a gcur chuige tionscal-sonrach ar chumas saineolaithe KPMG tuiscint dhomhain a fháil ar ghnólachtaí na gcliant chomh maith leis an eolas, na cumais agus na hacmhainní is gá chun deacrachtaí agus deiseanna atá uathúil dá dtionscail faoi seach a réiteach.


3.PwC:

Soláthraíonn PwC Ireland, branda creidiúnach sa réimse, seirbhísí faisnéise gnó agus anailísíochta sonraí den scoth a chabhraíonn le cuideachtaí léargais a fháil óna gcuid sonraí agus dlús a chur le fás.


4. Deontas Thornton:

Soláthraíonn an chuideachta seirbhísí gairmiúla ceannródaíocha Grant Thornton faisnéis ghnó agus réitigh anailísíochta iomlána chun cabhrú le heagraíochtaí feidhmíocht a fheabhsú agus a spriocanna straitéiseacha a bhaint amach.


5. Leagan 1:

Ar a dtugtar as a shaineolas ar fhaisnéis ghnó, is gnólacht comhairliúcháin TF creidiúnach é Leagan 1 a thairgeann bainistíocht sonraí, anailísíocht agus réitigh tuairiscithe chun cabhrú le cuideachtaí an leas is fearr a bhaint as a gcuid sonraí.


6.Innovalogic:

Comhairleoireacht chreidiúnach le béim ar fhaisnéis ghnó agus trádstóráil sonraí, cuireann Innovalogic eagraíochtaí ar mian leo barr feabhais a chur ar a bpróisis chinnteoireachta sonraí-tiomáinte comhairle ghairmiúil.


7. AtoBI:

Is cuideachta chomhairliúcháin faisnéise gnó dírithe é AtoBI a thairgeann taithí speisialaithe in anailísíocht sonraí chun cabhrú le heagraíochtaí a gcuid sonraí a úsáid chun léargais inghníomhaithe a ghiniúint agus feidhmíocht a fheabhsú.


8. Cinneadh Inc.: 

Soláthraíonn Decision Inc. seirbhísí críochnúla comhairliúcháin agus cur chun feidhme faisnéise gnó, ag cabhrú le heagraíochtaí a gcuid sonraí a iompú ina léargais inghníomhaithe agus leathnú corparáideach a chothú.


9. Sonra:

Le taithí ar chomhtháthú sonraí, léirshamhlú, agus anailísíocht chun cinn chun cabhrú le cinnteoireacht réasúnaithe, is comhairleoir innealtóireachta agus anailísíochta sonraí den scoth é Sonra le fócas ar fhaisnéis ghnó.


10. Gartner:

Cuideachta taighde agus comhairleach domhanda aitheanta, cuireann Gartner léargais, moltaí agus uirlisí ar fáil chun cabhrú le gnólachtaí cinntí gnó agus teicneolaíochta oilte a dhéanamh. Soláthraíonn siad imeachtaí, tuarascálacha taighde, agus seirbhísí comhairliúcháin do thionscail éagsúla, lena n-áirítear margaíocht, airgeadas, TF, agus go leor eile. I réimsí cosúil le hanailís mhargaidh, pleanáil straitéiseach, treochtaí teicneolaíochta, agus meastóireachtaí díoltóirí, tá cáil ar Gartner as a shaineolas.


👍Anushree Shinde [ MBA] 

Business Analyst

10BestInCity.com Venture

anushree@10bestincity.com

10bestincityanushree@gmail.com

www.10BestInCity.com 

Linktree:https://linktr.ee/anushreeas?utm_source=linktree_profile_share

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anushree-shinde20

Facebook: https://shorturl.at/hsx29

Instagram: https://www.instagram.com/10bestincity/

Pinterest: https://in.pinterest.com/shekharcapt/best-in-city/

Youtube: https://www.youtube.com/@10BestInCity

Email: info@10bestincity

https://www.portrait-business-woman.com/2023/05/anushree-shinde.html
#BIConsultantsDublin , #BusinessIntelligenceDublin

#TopConsultantsIreland , #DublinConsultingExperts

#DataAnalyticsDublin , #BIExpertsIreland

#BusinessIntelligenceConsulting , #DublinBusinessConsultants

#AnalyticsSolutionsDublin , #BIreland

No comments:

Post a Comment