Showing posts with label #agency. Show all posts
Showing posts with label #agency. Show all posts

Saturday 20 May 2023

10 Best PR agencies in Turkey

 10 Best PR agencies in TurkeyPublic Relations (PR) plays a crucial role in shaping the reputation and public image of businesses and organizations. As a dynamic and ever-evolving field, PR helps build and maintain relationships between organizations and their stakeholders. In the vibrant market of Turkey, PR agencies have emerged as key players, offering a wide range of services to cater to the diverse needs of businesses operating in the country.Turkey, with its strategic geographical location bridging Europe and Asia, has a thriving PR industry.                                                                                                                                                                                The country's dynamic business landscape, diverse sectors, and growing international presence have created a demand for effective PR services. As a result, numerous PR agencies have emerged to meet the needs of businesses operating in Turkey.


The top 10 PR agencies in Turkey:


1.Edelman Turkey: Edelman is a globally recognized PR firm with a strong presence in Turkey. They offer a wide range of services, including corporate communications, crisis management, digital PR, and media relations. Edelman Turkey is known for its strategic approach and ability to handle complex communication challenges.


2.Weber Shandwick Turkey: Weber Shandwick is a well-established PR agency with expertise in integrated communications and marketing solutions. They have a strong focus on brand reputation management, crisis communication, and media relations. Weber Shandwick Turkey is known for its creative campaigns and effective messaging strategies.


3.Burson-Marsteller Turkey: Burson-Marsteller is a leading PR agency in Turkey, providing strategic communications, media relations, and public affairs services. They have a strong network and experience in managing complex communication issues for both national and international clients. Burson-Marsteller Turkey is known for its expertise in reputation management and stakeholder engagement.


4.Hill+Knowlton Strategies Turkey: Hill+Knowlton Strategies is a global communications consultancy with a presence in Turkey. They offer a wide range of PR services, including media relations, public affairs, crisis management, and digital communications. Hill+Knowlton Strategies Turkey is known for its strategic thinking and ability to navigate complex political and social landscapes.


5.Golin Istanbul: Golin is a renowned PR agency in Turkey that specializes in strategic communications, social media management, and influencer marketing. They have a creative and innovative approach to PR, focusing on storytelling and engaging content. Golin Istanbul is known for its expertise in creating impactful campaigns that resonate with target audiences.


6.Grayling Turkey: Grayling is a PR agency with a strong presence in Turkey, offering services in corporate communications, reputation management, public affairs, and crisis communication. They have a deep understanding of the local market and a strong network of contacts. Grayling Turkey is known for its strategic counsel and effective stakeholder engagement.


7.Ogilvy Public Relations Turkey: Ogilvy Public Relations is a renowned global PR agency with operations in Turkey. They provide comprehensive PR services, including media relations, crisis management, and digital PR. Ogilvy Public Relations Turkey is known for its creative approach and ability to deliver impactful campaigns across multiple channels.


8.Cohn & Wolfe Turkey: Cohn & Wolfe is a global PR agency that operates in Turkey, offering services in brand positioning, corporate reputation management, and digital communications. They have a strong focus on creating compelling narratives and building long-term brand equity. Cohn & Wolfe Turkey is known for its expertise in brand storytelling and effective media relations.


9.Brunswick Group Turkey: Brunswick Group is an international PR agency with expertise in corporate communications, investor relations, and crisis management. They work closely with clients to navigate complex issues and develop effective communication strategies. Brunswick Group Turkey is known for its strong business acumen and ability to manage high-stakes situations.


10.Ketchum Turkey: Ketchum is a global communications consultancy with a presence in Turkey, specializing in PR, influencer marketing, and brand communications. They have a data-driven approach and expertise in leveraging digital platforms for effective communication. Ketchum Turkey is known for its creative campaigns and strategic use of influencers to amplify brand messages.These agencies offer a range of PR services, including strategic communications, media relations, crisis management, digital PR, corporate communications, reputation management, and more. It's important to research and evaluate each agency's expertise, industry experience, and client reviews to find the one that aligns best with your specific PR needs.


In conclusion, PR agencies in Turkey play a pivotal role in assisting businesses in effectively managing their reputation, communicating their messages, and engaging with their target audience. With their expertise, experience, and industry connections, these agencies contribute significantly to the success and growth of businesses operating in Turkey's dynamic market. Türkiye'nin En İyi 10 Halkla İlişkiler Ajansı


Halkla İlişkiler (PR), işletmelerin ve kuruluşların itibarını ve kamu imajını şekillendirmede çok önemli bir rol oynar. Dinamik ve sürekli gelişen bir alan olarak halkla ilişkiler, kuruluşlar ve paydaşları arasında ilişkilerin kurulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olur. Türkiye'nin hareketli pazarında PR ajansları, ülkede faaliyet gösteren işletmelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir hizmet yelpazesi sunan kilit oyuncular olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik coğrafi konumu ile gelişen bir PR'a sahiptir. endüstri. Ülkenin dinamik iş ortamı, çeşitli sektörler ve büyüyen uluslararası varlığı, etkili halkla ilişkiler hizmetleri için bir talep yarattı. Sonuç olarak, Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda PR ajansı ortaya çıkmıştır.


Türkiye'nin en iyi 10 PR ajansı:


1.Edelman Türkiye: Edelman, Türkiye'de güçlü bir varlığı olan, dünya çapında tanınan bir PR firmasıdır. Kurumsal iletişimden kriz yönetimine, dijital halkla ilişkilerden medya ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyorlar. Edelman Türkiye, stratejik yaklaşımı ve karmaşık iletişim zorluklarının üstesinden gelme yeteneği ile tanınır.


2.Weber Shandwick Türkiye: Weber Shandwick, entegre iletişim ve pazarlama çözümlerinde uzmanlığa sahip köklü bir PR ajansıdır. Marka itibarı yönetimi, kriz iletişimi ve medya ilişkilerine güçlü bir şekilde odaklanırlar. Weber Shandwick Türkiye, yaratıcı kampanyaları ve etkili mesajlaşma stratejileriyle tanınmaktadır.


3.Burson-Marsteller Türkiye: Burson-Marsteller, Türkiye'de stratejik iletişim, medya ilişkileri ve halkla ilişkiler hizmetleri sağlayan lider bir halkla ilişkiler ajansıdır. Hem ulusal hem de uluslararası müşteriler için karmaşık iletişim sorunlarını yönetme konusunda güçlü bir ağa ve deneyime sahiptirler. Burson-Marsteller Türkiye, itibar yönetimi ve paydaş katılımı konusundaki uzmanlığıyla tanınmaktadır.


4.Hill+Knowlton Strategies Türkiye: Hill+Knowlton Strategies, Türkiye'de faaliyet gösteren küresel bir iletişim danışmanlığı şirketidir. Medya ilişkileri, halkla ilişkiler, kriz yönetimi ve dijital iletişim dahil olmak üzere çok çeşitli halkla ilişkiler hizmetleri sunarlar. Hill+Knowlton Strategies Türkiye, stratejik düşünmesi ve karmaşık siyasi ve sosyal manzaralarda yön bulma yeteneği ile tanınır.


5.Golin İstanbul: Golin, Türkiye'de stratejik iletişim, sosyal medya yönetimi ve etkileyici pazarlama konularında uzmanlaşmış tanınmış bir PR ajansıdır. Hikaye anlatımına ve ilgi çekici içeriğe odaklanan, halkla ilişkiler konusunda yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşımları var. Golin İstanbul, hedef kitlelerde yankı uyandıran etkili kampanyalar oluşturma konusundaki uzmanlığıyla tanınır.


6.Grayling Türkiye: Grayling, kurumsal iletişim, itibar yönetimi, halkla ilişkiler ve kriz iletişimi alanlarında hizmet veren, Türkiye'de güçlü bir PR ajansıdır. Yerel pazar hakkında derin bir anlayışa ve güçlü bir iletişim ağına sahiptirler. Grayling Türkiye, stratejik danışmanı ve etkili paydaş katılımıyla tanınmaktadır.


7.Ogilvy Halkla İlişkiler Türkiye: Ogilvy Halkla İlişkiler, Türkiye'de faaliyet gösteren tanınmış bir küresel halkla ilişkiler ajansıdır. Medya ilişkileri, kriz yönetimi ve dijital PR dahil olmak üzere kapsamlı PR hizmetleri sunarlar. Ogilvy Halkla İlişkiler Türkiye, yaratıcı yaklaşımı ve birden çok kanalda etkili kampanyalar yürütme becerisiyle tanınır.


8.Cohn & Wolfe Türkiye: Cohn & Wolfe, Türkiye'de faaliyet gösteren, marka konumlandırma, kurumsal itibar yönetimi ve dijital iletişim hizmetleri sunan global bir PR ajansıdır. Zorlayıcı anlatılar yaratmaya ve uzun vadeli marka değeri oluşturmaya güçlü bir şekilde odaklanırlar. Cohn & Wolfe Türkiye, marka hikaye anlatımı ve etkili medya ilişkileri konusundaki uzmanlığıyla tanınmaktadır.


9.Brunswick Group Türkiye: Brunswick Group, kurumsal iletişim, yatırımcı ilişkileri ve kriz yönetimi alanlarında uzmanlığa sahip uluslararası bir halkla ilişkiler ajansıdır. Karmaşık sorunları çözmek ve etkili iletişim stratejileri geliştirmek için müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışırlar. Brunswick Group Türkiye, güçlü iş zekası ve yüksek riskli durumları yönetme yeteneği ile tanınır.


10.Ketchum Türkiye: Ketchum, PR, influencer pazarlaması ve marka iletişiminde uzmanlaşmış, Türkiye'de faaliyet gösteren küresel bir iletişim danışmanlığı şirketidir. Etkili iletişim için dijital platformlardan yararlanma konusunda veri odaklı bir yaklaşıma ve uzmanlığa sahiptirler. Ketchum Türkiye, yaratıcı kampanyaları ve marka mesajlarını güçlendirmek için etkileyicileri stratejik kullanımıyla tanınır.


Bu ajanslar, stratejik iletişim, medya ilişkileri, kriz yönetimi, dijital PR, kurumsal iletişim, itibar yönetimi ve daha fazlasını içeren bir dizi PR hizmeti sunar. Özel PR ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için her bir ajansın uzmanlığını, sektör deneyimini ve müşteri incelemelerini araştırmak ve değerlendirmek önemlidir.


Sonuç olarak, Türkiye'deki PR ajansları, işletmelerin itibarlarını etkin bir şekilde yönetmelerine, mesajlarını iletmelerine ve hedef kitleleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olma konusunda çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu acenteler uzmanlıkları, deneyimleri ve sektörel bağlantıları ile Türkiye'nin dinamik pazarında faaliyet gösteren işletmelerin başarısına ve büyümesine önemli katkı sağlamaktadır.What are the top 10 PR agencies of Turkey?

Explain the 10 Best PR agencies of Turkey?

What are the major top 10 PR agencies in Turkey?

Explain the each PR agencies of Turkey?

What is the role of PR agencies in Turkey explain any 10?
👍Babita chouhan ( PR Manager)

10BestInCity.com Venture

babitachouhan112003@gmail.com

babitachouhan@10bestincity.com

Linktree:

https://linktr.ee/babita1102?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=9aafa704-4dd9-4905-bf0e-252cedbd1b84

Twitter:

https://twitter.com/BabitaChouhan17?t=QEKllIa7KuyCDLi0oCJ1YQ&s=08

Instagram:

https://instagram.com/__babita_chouhan__?igshid=ZGUzMzM3NWJiOQ==

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087800318215&mibextid=ZbWKwL

LinkedIn

www.linkedin.com/in/

Babi1102

www10BestInCity.com

https://www.portrait-business-woman.com/2023/04/babita-chouhan-mass-comm.ht#turkey, #PR, #agency, #event, #services, #europe, #organisation, #management, #reputation, #brand, #building, #10BestInCity

Tuesday 16 May 2023

10 Best PR Agenies in Tokyo, Japan

 10 Best PR Agenies in Tokyo, Japan                               


                                 
Tokyo, the bustling capital of Japan, is a hub of business and innovation. For companies aiming to establish a strong presence and communicate effectively with their target audience, partnering with a top-notch public relations (PR) agency is crucial. In this article, we will explore the ten best PR agencies in Tokyo, Japan, renowned for their expertise in elevating brands and managing communication strategies.

In today's competitive business landscape, the importance of PR agencies cannot be overstated. These agencies play a pivotal role in building and maintaining a company's reputation, managing public perception, and creating meaningful connections with stakeholders. With their expertise, PR agencies can navigate the complex media landscape, handle crisis situations efficiently, and craft compelling narratives that resonate with the target audience.

Top 10 PR Agencies in Tokyo, Japan

Now let's dive into the top ten PR agencies in Tokyo, Japan, known for their exceptional services and client satisfaction:


1.Dentsu Public Relations Inc.: Dentsu PR is a leading PR agency in Japan, known for its comprehensive services in corporate communications, crisis management, media relations, and more. They have a strong presence both domestically and internationally, offering strategic counsel and innovative solutions to their clients.


2.Edelman Japan: Edelman is a global communications firm with a strong presence in Japan. Their Tokyo office offers a wide range of services, including corporate communications, brand marketing, digital strategies, and public affairs. They have a reputation for their integrated approach and expertise in building trust between brands and stakeholders.


3.Weber Shandwick Japan: Weber Shandwick is a renowned PR agency with a global network, including an office in Tokyo. They provide services such as corporate communications, media relations, crisis management, and social media strategies. They are known for their creative and data-driven approach to PR campaigns.


4.FleishmanHillard Japan: FleishmanHillard is a global communications agency that operates in Tokyo, offering strategic communication services. They specialize in reputation management, crisis communication, media relations, and digital strategies. They have a strong track record of delivering impactful campaigns for clients in various industries.


5.Hill+Knowlton Strategies Japan: Hill+Knowlton Strategies is a global PR firm with a Tokyo office that offers services in corporate communications, public affairs, brand marketing, and crisis management. They are known for their deep understanding of the Japanese market and their ability to create compelling narratives for their clients.


6.Brunswick Group Japan: Brunswick Group is a global strategic communications advisory firm that operates in Tokyo. They specialize in corporate communications, investor relations, and crisis management. They are well-regarded for their expertise in handling complex issues and providing strategic counsel to clients.


7.BlueCurrent Japan: BlueCurrent is a leading PR agency with offices in Tokyo and other major cities in Japan. They offer services in media relations, content creation, digital strategies, and influencer marketing. They have a strong focus on storytelling and developing engaging narratives for their clients.

8.Kyodo PR: Kyodo PR is a prominent Japanese PR agency based in Tokyo. They provide a wide range of services, including media relations, crisis management, event planning, and public affairs. They have extensive experience working with Japanese companies and have built strong relationships with media outlets.


9.Sunny Side Up Inc.: Sunny Side Up is a Tokyo-based PR agency known for its expertise in lifestyle and consumer brand communications. They offer services in media relations, influencer marketing, event planning, and digital strategies. They have a creative approach to PR campaigns and specialize in reaching target audiences effectively.

10.Vector Inc.: Vector is a Japanese PR agency based in Tokyo that provides strategic communications services. They offer a range of services, including media relations, crisis management, and event planning. They have a strong track record of delivering results for clients in various industries.

Each of these top PR agencies in Tokyo brings unique strengths and expertise to the table. It's important to consider your specific needs and goals when choosing the right agency for your PR requirements.

Tokyo, Japan, is home to a vibrant and competitive PR industry, with a plethora of top agencies offering exceptional services to businesses across various sectors. These PR agencies play a crucial role in helping companies effectively manage their communication strategies, build brand reputation, and connect with their target audience.                                                                             Throughout this article, we have explored the top 10 PR agencies in Tokyo, highlighting their expertise, services offered, and notable clients. Each agency brings a unique set of skills and industry knowledge, catering to different sectors and communication needs.

. In conclusion, the top PR agencies in Tokyo, Japan, are well-equipped to meet the diverse communication needs of businesses across industries. Their expertise, professionalism, and dedication to achieving results make them invaluable partners for companies seeking to establish a strong brand presence and effectively communicate their messages to their target audience.


Tōkyō no besuto PR ējenshī 10-sen Nihon no nigiyakana shutodearu Tōkyō wa, bijinesu to inobēshon no chūshinchidesu. Kyōryokuna sonzai-kan o kakuritsu shi, taishō yūzā to kōka-teki ni komyunikēshon o hakaru koto o mezasu kigyō ni totte, ichiryū no kōhō (PR) dairiten to teikei suru koto wa hijō ni jūyōdesu. Kono kijide wa, burando no kōjō to komyunikēshon senryaku no kanri ni okeru senmon chishiki de shira reru, Tōkyō no besuto PR dairiten 10-sha o shōkai shimasu. Kyō no kyōsō no hageshī bijinesu kankyō ni oite, PR dairiten no jūyō-sei wa dore dake kyōchō shite mo shi sugiru koto wa arimasen. Korera no kikan wa, kigyō no hyōban no kōchiku to iji, seken no ninshiki no kanri, rigai kankei-sha to no yūigina tsunagari no kōchiku ni oite kiwamete jūyōna yakuwari o hatashite imasu. PR dairiten wa senmon chishiki o ikashite, fukuzatsuna media kankyō o nabigēto shi, kiki-teki jōkyō ni kōritsu-teki ni taisho shi, taishō yūzā no kokoro ni hibiku settoku-ryoku no aru monogatari o tsukuriageru koto ga dekimasu. 


Tōkyō no PR kaisha toppu 10 soredewa, takuetsu shita sābisu to kokakumanzoku-do de shira reru Tōkyō no PR dairiten toppu 10 o mite mimashou. 1. Dentsū paburikkurirēshonzu kabushikigaisha: Dentsū PR wa, kigyō komyunikēshon, kiki kanri, mediarirēshonzu nado ni okeru sōgō-tekina sābisu de shira reru, Nihon o daihyō suru PR kaishadesu. Karera wa kokunaigai de tsuyoi sonzai-kan o shimeshi, kuraianto ni senryaku-tekina adobaisu to kakushintekina soryūshon o teikyō shite imasu.


 2. Ederuman Japan: Ederuman wa, Nihon de tsuyoi sonzai-kan o shimesu sekai-tekina tsūshin kaishadesu. Tōkyō ofisude wa, kōporētokomyunikēshon, burandomāketingu, dejitaru senryaku, kōhō nado habahiroi sābisu o teikyō shite imasu. Karera wa, burando to sutēkuhorudā no ma no shinrai o kōchiku suru tame no tōgō-tekina apurōchi to senmon chishiki de teihyō ga arimasu.


 3. U~ēbā shandou~ikku Japan: U~ēbā shandou~ikku wa, Tōkyō ni ofisu o kamaeru sekai-tekina nettowāku o motsu yūmeina PR dairitendesu. Kigyō komyunikēshon, media taiō, kiki kanri, sōsharumedia senryaku nado no sābisu o teikyō shite imasu. Karera wa, PR kyanpēn ni taisuru sōzō-teki katsu dēta shudō-gata no apurōchi de shira rete imasu. 


4 Furaishumanhirādo Japan: Furaishumanhirādo wa Tōkyō de katsudō suru sekai-tekina komyunikēshon dairiten de, senryaku-teki komyunikēshonsābisu o teikyō shite imasu. Karera wa hyōban kanri, kiki komyunikēshon, media taiō, dejitaru senryaku o senmon to shite imasu. Karera wa, samazamana gyōkai no kuraianto ni eikyō-ryoku no aru kyanpēn o teikyō shite kita kyōryokuna jisseki o motte imasu.


 5. Hiru + Knowlton Strategies Japan: Hiru + Knowlton Strategies wa Tōkyō ni ofisu o oki, kigyō komyunikēshon, kōhō, burando māketingu, kiki kanri no sābisu o teikyō suru sekai-tekina PR kaishadesu. Karera wa Nihon ichiba ni taisuru fukai rikai to, kuraianto ni mukete settoku-ryoku no aru sutōrī o sakusei suru nōryoku de shira rete imasu. 


6. Buranzū~ikku gurūpu Japan: Buranzū~ikku gurūpu wa, Tōkyō de katsudō suru sekai-tekina senryaku-teki komyunikēshon adobaizarī kaishadesu. Karera wa kigyō komyunikēshon, tōshikamukekōhō, kiki kanri o senmon to shite imasu. Karera wa, fukuzatsuna mondai o shori shi, kuraianto ni senryaku-tekina adobaisu o teikyō suru senmon chishiki de takaku hyōka sa rete imasu.

 

7. BlueCurrent Japan: BlueCurrent wa, Tōkyō oyobi Nihon no shuyō toshi ni ofisu o kamaeru ōte PR dairitendesu. Media kankei, kontentsu sakusei, dejitaru senryaku, infuruensā māketingu no sābisu o teikyō shite imasu. Karera wa, kuraianto no tame ni sutōrīteringu to miryoku-tekina monogatari o kaihatsu suru koto ni jūten o oite imasu.


 8. Kyōdō PR: Kyōdō PR wa, Tōkyō ni kyoten o oku Nihon no chomeina PR kaishadesu. Media taiō, kiki kanri, ibento kikaku, kōhō nado habahiroi sābisu o teikyō shite imasu. Karera wa Nihon kigyō to no kyōdō de hōfuna keiken o mochi, media to no kyōryokuna kankei o kizuite imasu.


 9. Sanīsaidoappu kabushikigaisha: Sanīsaidoappu wa, raifusutairu to shōhisha burandokomyunikēshon no senmon chishiki de shira reru Tōkyō o kyoten to suru PR dairitendesu. Media kankei, infuruensā māketingu, ibento keikaku, dejitaru senryaku no sābisu o teikyō shite imasu. Karera wa PR kyanpēn ni sōzō-tekina apurōchi o totte ori, tāgetto yūzā ni kōka-teki ni rīchi suru koto ni toku-ka shite imasu.


 10. Bekutoru Inc. : Bekutoru wa, senryaku-teki komyunikēshon sābisu o teikyō suru Tōkyō ni kyoten o oku Nihon no PR dairitendesu.                                                                                                                                                                          Media taiō, kiki kanri, ibento kikaku nado habahiroi sābisu o teikyō shite imasu. Samazamana gyōkai no kuraianto ni seika o motarashite kita kyōryokuna jisseki ga arimasu. Tōkyō no toppu PR ējenshī wa sorezore, dokuji no tsuyomi to senmon chishiki o teikyō shite imasu. PR yōken ni tekishita dairiten o sentaku suru toki wa, gutaitekina nīzu to mokuhyō o kōryo suru koto ga jūyōdesu.                                                                                                                                                                                                   Nihon no Tōkyō ni wa, kakki to kyōsō-ryoku no aru PR gyōkai no honkyochi ga ari, kazuōku no toppu dairiten ga samazamana bun'ya no kigyō ni sugureta sābisu o teikyō shite imasu. Korera no PR dairiten wa, kigyō ga komyunikēshon senryaku o kōka-teki ni kanri shi, burando no hyōban o kōchiku shi, taishō yūzā to tsunagaru no o shien suru ue de jūyōna yakuwari o hatashite imasu. Kono kijide wa, Tōkyō no PR kaisha toppu 10 o chōsa shi, sono senmon chishiki, teikyō suru sābisu, chomeina kuraianto ni shōten o atete kimashita. Kaku dairiten wa dokuji no sukiru to gyōkai chishiki o mochiawase, samazamana sekutā ya komyunikēshon no nīzu ni kotaemasu.. Ketsuron to shite, Nihon no Tōkyō no toppu PR dairiten wa, samazamana gyōkai no kigyō no tayōna komyunikēshon nīzu o mitasu tame no setsubi ga totonotte imasu. Karera no senmon chishiki, purofesshonarizumu, soshite kekka o tassei suru tame no kenshin-tekina torikumi ni yori, kyōryokuna burando no sonzai-kan o kakuritsu shi, taishō yūzā ni messēji o kōka-teki ni tsutaeyou to shite iru kigyō ni totte, kichōna pātonā to natte imasu. 


Name the 10 Best PR agencies in Tokyo Japan?

What are the top PR agencies in Tokyo Japan?

Name the top 10 PR agencies in Tokyo Japan?

What are PR agencies name 10 agency of Tokyo Japan?

List the 10 best public relations agencies of Tokyo Japan?


👍Babita Chouhan ( PR Manager)

10BestInCity.com Venture

babitachouhan112003@gmail.com

babitachouhan@10bestincity.com

Linktree:

https://linktr.ee/babita1102?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=9aafa704-4dd9-4905-bf0e-252cedbd1b84

Twitter:

https://twitter.com/BabitaChouhan17?t=QEKllIa7KuyCDLi0oCJ1YQ&s=08

Instagram:

https://instagram.com/__babita_chouhan__?igshid=ZGUzMzM3NWJiOQ==

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087800318215&mibextid=ZbWKwL

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/babita-chouhan-34b233226

www10BestInCity.com

https://www.portrait-business-woman.com/2023/04/babita-chouhan-mass-comm.ht


https://www.10bestincity.com/2023/05/10-best-pr-agenies-in-tokyo-japan.html

#publicrelation ,

#agency ,#tokyo,

#japan,#media,

#services,#client,

#company, #innovative, #mass, #10BestIncity