Showing posts with label #DataScienceDenmark #CopenhagenTech. Show all posts
Showing posts with label #DataScienceDenmark #CopenhagenTech. Show all posts

Monday 8 May 2023

10 Best Big Data Companies in Copenhagen, Denmark

10 Best Big Data Companies in Copenhagen, Denmark

1. DICEUS-  DICEUS has partnered with businesses and tech companies to create top-notch software solutions. We have been able to complete more than 100 projects and assist our clients in reaching their objectives for more than ten years. 


2. iProspect- For many of the biggest businesses in the world, iProspect is a multi-national, award-winning marketing agency that drives digital performance. With a focus on exceeding the client's business objectives, iProspect, a dependable partner with a comprehensive understanding of consumer behaviour, reshapes brand strategies to suit the quick-paced needs of the convergent world. Through the use of proprietary solutions, iProspect offers individualised, flexible, and valuable digital experiences. These solutions cover paid and organic search, content creation, data analysis, social media management, structured data and feeds, performance display, mobile strategy, video, conversion optimisation, and affiliate marketing.


3. Codility Solutions- A company that offers solutions, Codility is built on cutting-edge technology. They offer complete online and mobile application development solutions. We value our customers and provide their needs top priority. They are prepared to provide our best products and services in a thoughtful and professional manner. The same services that we provide are provided by a variety of businesses. The "What" and "How" are the same, but our esteemed clients are always at ease with our "Why" and "Who." They are a full-cycle software development company with multifaceted knowledge and a special emphasis on having a good grasp of the most recent technology. They have been offering services to help different businesses realise their objectives with powerful and effective business solutions. They are happy that we obtained the promotion since the trust of many renowned brands globally.


4. Findwise AB- Just a few of their achievements over the past 10 years include being named a Great Place to Work, a Gazelle-company, and Employer of the Year in the European Business Awards.Even though Findwise is a component of EVRY, it operates independently and has its own name. The Findwise headquarters are in Gothenburg, and during the past ten years, Findwizards have been scattered throughout the globe. London, Copenhagen, Helsinki, Stockholm, Oslo, Warsaw, and so on. Additionally, you may occasionally run upon us in the Middle East and Australia.


5. Blackwood seven- Blackwood Seven improves media planning and analysis with artificial intelligence. We determine each client's "media effect formula" using a cutting-edge proprietary media platform that enables attribution of all channels, including online ones like search, YouTube, and Facebook as well as offline ones like TV, print, and OOH. Our software optimises the media mix for clients and offers a real-time predictive projection of anticipated results. We generate successful, scalable campaigns for our clients by combining analytics with industry knowledge and a holistic planning approach, from strategy formulation to execution and optimisation.


6. DAMVAD Analytics- By transforming difficult data into a competitive advantage and a leading, strategic position, they assist their clients in driving transformation.

They support clients who want to take the lead, be creative, make a meaningful difference, influence politics, develop and put new ideas into action, embrace cutting-edge approaches, and increase performance. To assist our clients in achieving their objectives, we carefully combine consulting expertise with the most recent data science, predictive analytics, and econometrics. We support organisations' transition to becoming data-driven enterprises where cutting-edge models are paired with strategic counsel.  


7. 2021.AI- A provider of applied AI technologies is 2021.AI. The premium portfolio of 2021.AI includes essential AI products and services that may be used in ten different industries, including finance and manufacturing.


8. Halfspace- Halfspace, a data analytics and machine learning firm based in Copenhagen, helps both SMEs and major enterprises drive business decisions- and operations- utilising large-scale data analysis.


9. Infosys- Globally speaking, Infosys is a leader in consulting and next-generation digital services. They help their 45-country clientele through the digital shift.


10. Tieto- Tieto wants to seize the important opportunities presented by the data-driven world and transform them into lasting benefits for society, industry, and individuals. By fusing the strengths of our software and service offerings with a strong commitment to co-innovation and ecosystems, we hope to become our customers' first choice for business renewal.


10 bedste Big Data Companies - Dansk i København, Danmark


1. DICEUS- DICEUS har indgået et samarbejde med virksomheder og teknologivirksomheder for at skabe førsteklasses softwareløsninger. Vi har været i stand til at gennemføre mere end 100 projekter og hjælpe vores kunder med at nå deres mål i mere end ti år. 


2. iProspect- For mange af de største virksomheder i verden er iProspect et multinationalt, prisvindende marketingbureau, der driver digital ydeevne. Med fokus på at overgå kundens forretningsmål omformer iProspect, en pålidelig partner med en omfattende forståelse af forbrugeradfærd, brandstrategier, så de passer til de hurtige behov i den konvergerende verden. Ved hjælp af proprietære løsninger tilbyder iProspect individualiserede, fleksible og værdifulde digitale oplevelser. Disse løsninger dækker betalt og organisk søgning, oprettelse af indhold, dataanalyse, administration af sociale medier, strukturerede data og feeds, præstationsvisning, mobilstrategi, video, konverteringsoptimering og affiliate marketing.


3. Codility  Solutions - Et firma, der tilbyder løsninger, Codility er bygget på banebrydende teknologi. De tilbyder komplette online og mobile applikationsudviklingsløsninger. Vi værdsætter vores kunder og giver deres behov højeste prioritet. De er parate til at levere vores bedste produkter og tjenester på en tankevækkende og professionel måde. De samme tjenester, som vi leverer, leveres af en række forskellige virksomheder. "Hvad" og "Hvordan" er de samme, men vores værdsatte kunder er altid trygge ved vores "Hvorfor" og "Hvem". De er et softwareudviklingsfirma med fuld cyklus med mangesidet viden og særlig vægt på at have et godt greb om den nyeste teknologi. De har tilbudt tjenester til at hjælpe forskellige virksomheder med at realisere deres mål med kraftfulde og effektive forretningsløsninger. De er glade for, at vi opnåede forfremmelsen, da mange kendte mærker globalt har tillid til det.


4. Findwise  AB- Bare nogle få af deres præstationer i løbet af de sidste 10 år inkluderer at blive udnævnt til et Great Place to Work, en Gazelle-virksomhed og Årets arbejdsgiver i European Business Awards.Selvom Findwise er en del af EVRY, opererer det uafhængigt og har sit eget navn.  Findwise-hovedkvarteret ligger i Göteborg, og i løbet af de sidste ti år  har Findwizards været spredt over hele kloden. London, København, Helsinki, Stockholm, Oslo, Warszawa og så videre. Derudover kan du lejlighedsvis støde på os i Mellemøsten og Australien.


5. Blackwood syv - Blackwood Seven forbedrer medieplanlægning og analyse med kunstig intelligens. Vi bestemmer hver klients "medieeffektformel" ved hjælp af en banebrydende proprietær medieplatform, der muliggør tilskrivning af alle kanaler, herunder online som søgning, YouTube og Facebook samt offline som tv, print og OOH. Vores software optimerer mediemikset for kunderne og tilbyder en forudsigende fremskrivning i realtid af forventede resultater. Vi genererer succesfulde, skalerbare kampagner for vores kunder ved at kombinere analyser med branchekendskab og en holistisk planlægningstilgang, fra strategiformulering til eksekvering og optimering.


6. DAMVAD Analytics - Ved at omdanne vanskelige data til en konkurrencefordel og en førende, strategisk position hjælper de deres kunder med at drive transformation.

De støtter kunder, der ønsker at tage føringen, være kreative, gøre en meningsfuld forskel, påvirke politik, udvikle og sætte nye ideer i aktion, omfavne banebrydende tilgange og øge ydeevnen. For at hjælpe vores kunder med at nå deres mål kombinerer vi omhyggeligt konsulentekspertise med den nyeste datavidenskab, prædiktiv analyse og økonometri. Vi støtter organisationers overgang til at blive datadrevne virksomheder, hvor banebrydende modeller parres med strategisk rådgivning.  


7. 2021.AI- En udbyder af anvendte AI-teknologier er 2021.AI. Premium-porteføljen af 2021.AI omfatter vigtige AI-produkter og -tjenester, der kan bruges i ti forskellige brancher, herunder finans og produktion.


8. Halfspace- Halfspace, et dataanalyse- og maskinlæringsfirma med base i København, hjælper både SMV'er og større virksomheder med at drive forretningsbeslutninger og operationer ved hjælp af dataanalyse i stor skala. 


9. Infosys- Globalt set er Infosys førende inden for rådgivning og næste generations digitale tjenester. De hjælper deres kunder i 45 lande gennem det digitale skift.


10. Tieto- Tieto ønsker at gribe de vigtige muligheder, som den datadrevne verden giver, og omdanne dem til varige fordele for samfundet, industrien og enkeltpersoner. Ved at kombinere styrkerne i vores software- og servicetilbud med et stærkt engagement i fælles innovation og økosystemer håber vi at blive vores kunders første valg til forretningsfornyelse.
👍Anushree Shinde [ MBA] 

Business Analyst

10BestInCity.com Venture

anushree@10bestincity.com

10bestincityanushree@gmail.com

www.10BestInCity.com 

https://www.portrait-business-woman.com/2023/05/anushree-shinde.htmlhttps://www.10bestincity.com/2023/05/10-best-big-data-companies-in.html

#BigDataCopenhagen, #DataScienceDenmark

#CopenhagenTech, #DataDrivenDenmark

#AnalyticsCompanies,  #BigDataAnalytics

#CopenhagenBusiness, #DataManagementDK

#BigDataSolutions,  #CopenhagenInnovation